Sudoku Patiens Sortering
sudoku online

Sudoku Online

Online Sudoku är ett praktiskt sätt att testa dina Sudoku-färdigheter. Oavsett om du är en Sudoku-guru eller om du spelar Sudoku för första gången i ditt liv är reglerna enkla. I början av spelet kommer du att ha ett rutnät uppdelat i nio rutor med 3x3 celler vardera. Vissa celler är redan fyllda med siffror. Din uppgift är att fylla hela rutnätet med siffror från 1 till 9 så att samma siffror inte visas i någon rad, kolumn eller kvadrat. Spela Sudoku och lycka till!

Hur man spelar Sudoku Online?

1

I början av spelet kommer du att ha ett rutnät uppdelat i nio rutor med 3x3 celler vardera. Vissa celler är fyllda med siffror från 1 till 9. Din uppgift är att fylla i de återstående tomma cellerna.

2

Börja spela genom att klicka på den tomma cellen du vill fylla. Raden och kolumnen som innehåller cellen kommer att markeras. Din uppgift är att välja ett tal från 1 till 9 så att det inte förekommer två gånger i samma rad, kolumn eller kvadrat.

3

Klicka på ett nummer från 1 till 9 under rutnätet för att ange det i den markerade cellen. Identiska nummer kommer att markeras i rutnätet så att du kan kontrollera om det finns identiska nummer i samma rad, kolumn eller kvadrat.

4

Siffran du skrev ner kommer att färgas blå, du kan alltid gå tillbaka till den och ändra dig.

5

Det finns ett stoppur under rutnätet så att du kan se hur mycket tid du lägger på spelet.

6

Klicka på knappen Ta bort för att ta bort det valda numret.

7

Klicka på knappen Tips för att få hjälp om du fastnar.

Gillade du Sudoku Online?

Sudoku är ett bra sätt att fördriva tiden och öva dina logiska färdigheter. Sudoku uppstod på 1700-talet, när den berömda matematikern Leonhard Euler skapade ett spel som heter Carré latin. På 1970-talet började sifferpussel baserade på Carré latin att dyka upp. Sudoku, till exempel, tog sig till USA 1979, där den först dök upp i Dell Puzzle Magazine. Sudoku-pussel har fyra grundläggande regler. Samma siffror får inte förekomma, för det första, i samma rad, för det andra i samma kolumn och för det tredje, i samma 3x3-ruta. Den fjärde regeln: summan av siffrorna i varje rad, linje eller kvadrat måste vara 45. Sudoku är inte ett talgissningspussel, här måste du räkna och analysera siffrornas arrangemang. Bjud in dina vänner att spela Sudoku tillsammans eller tävla mot klockan!